O společnosti

Společnost Sensus - bytová správa s.r.o. neprovozuje činnost realitních kanceláří, což umožňuje se maximálně soustředit na oblast bytové správy, kterou se tým našich odborníků zabývá již několik let.

Správa a údržba nemovitostí je činnost odborná a v závislosti na stále se vyvíjející legislativě by měla být svěřena do rukou správce, jehož úkolem je zajistit bezproblémový chod domu, uspokojit vaše požadavky a pružně řešit jakékoliv problémy spojené s bydlením a tak přispět maximem své práce k tomu, aby se užívání vašeho majetku stalo bezstarostným.

Věříme, že důvěru a očekávání našich klientů, pro které již pracujeme, jsme nezklamali a jsme připraveni o tom přesvědčit i vás.

Kód & Design by Stoyan webdesign, © 2006 | XHTML 1.1 | CSS